BLASTOCYSTIS HOMINIS TRATAMIENTO PDF

Resources Causal Agents Blastocystis is a genetically diverse unicellular parasite of unclear pathogenic potential that colonizes the intestines of humans and a wide range of non-human animals. On the basis of molecular data, the organism has been classified as a stramenopile. Organisms such as diatoms, chrysophytes, water molds, and slime nets are other examples of stramenopiles. Blastocystis organisms isolated from humans have commonly been referred to as B. However, because of extensive genetic diversity even among organisms isolated from humans and low host specificity, the designation Blastocystis sp. If genetic typing is performed, the subtype ST also should be noted in accordance with consensus terminology.

Author:Nashakar Kajishura
Country:Zimbabwe
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):12 December 2018
Pages:291
PDF File Size:16.42 Mb
ePub File Size:18.48 Mb
ISBN:374-6-24480-410-1
Downloads:80287
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GozragoreBlastocystis spp voorheen blastocystis hominis genoemd is een parasiet die in de darm van mens en dier kan voorkomen. Parasieten hebben een gastheer mens of dier nodig om te kunnen overleven. De Blastocystis spp is een parasiet die leeft in de darminhoud. Miljoenen Nederlanders dragen deze darmparasiet bij zich. Het is onduidelijk of de Blastocystis spp darm klachten veroorzaakt. Het is aangetoond dat de parasiet ook in de darm leeft bij grote aantallen mensen die helemaal geen klachten hebben.

Er is dus geen duidelijk verband tussen de aanwezigheid van deze parasiet en darmklachten. Een infectie met de Blastocystis spp wordt om deze reden doorgaans niet behandeld. Als iemand darmklachten heeft, gaan artsen er vanuit dat dit een andere oorzaak heeft dan de aanwezigheid van de Blastocystis spp.

Houd jouw buik gezond Bekijk onze special Oorzaak van infectie met blastocystis spp Heel veel mensen dragen de Blastocystis spp bij zich. Besmetting ontstaat waarschijnlijk via het eten of drinken van besmet voedsel of water.

Mogelijk kan de parasiet ook via dieren overgedragen worden maar dit is nog niet geheel duidelijk. De Blastocystis spp is een parasiet die wereldwijd voorkomt. Klachten en symptomen infectie met blastocystis spp Aanwezigheid van de Blastocystis spp in de darm wordt soms in verband gebracht met klachten zoals een opgezette buik, winderigheid, buikpijn en soms diarree en misselijkheid.

Het is echter nooit aangetoond dat de Blastocystis spp deze klachten kan veroorzaken. De parasiet wordt namelijk ook vaak gevonden bij mensen die helemaal geen klachten hebben. De reguliere geneeskunde gaat er daarom vanuit dat de Blastocystis spp niet de oorzaak kan zijn van darmklachten. Als je darmklachten hebt, is het dus belangrijk dat er verder gezocht wordt naar een oorzaak van deze klachten.

Diagnose van infectie met blastocystis spp De Blastocystis spp kan onder een lichtmicroscoop worden aangetoond in de ontlasting. Behandeling van infectie met blastocystis spp Omdat het verband tussen de aanwezigheid van Blastocystis spp en darmklachten bij de mens nooit is bewezen, vindt er doorgaans geen behandeling plaats.

Als er sprake is van aanhoudende darmklachten die niet op een andere manier kunnen worden verklaard, kiest de arts soms voor behandeling met metronidazol. De werkzaamheid van dit medicijn tegen Blastocystis spp is echter beperkt.

Wanneer je ook na deze behandeling klachten houdt, is het verstandig om opnieuw naar jouw huis arts te gaan. Deze kan verder onderzoek doen naar de oorzaak van jouw klachten. Het is daarom moeilijk om besmetting met zekerheid te voorkomen. Volg ons.

DISYUNCION MEIOTICA PDF

Darmparasiet: Blastocystis hominis

Blastocystis hominis Open pop-up dialog box Close Blastocystis hominis Blastocystis hominis Blastocystis is a microscopic single-cell organism protozoan that lives in the digestive tract. Many protozoans normally live in the digestive tract and are harmless or even helpful, but some cause disease. Blastocystis is a parasite — a microscopic single-celled organism protozoan. Many protozoans normally live in your gastrointestinal tract and are harmless or even helpful; others cause disease. Experts suspect that blastocystis gets into the digestive system when people eat contaminated food or are exposed to the stool of a contaminated person, such as when changing a diaper in a child care setting. Risk factors Blastocystis hominis is common, and anyone can have the organism in his or her stools. You might be at higher risk if you travel or live where sanitation is inadequate or where the water might not be safe or if you handle contaminated animals, such as pigs and poultry.

IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTIEFFRAZIONE PDF

Blastocystis hominis tratamiento y síntomas

Mild signs and symptoms might improve on their own within a few days. Potential medications for treating Blastocystis hominis include: Antibiotics, such as metronidazole Flagyl or tinidazole Tindamax Combination medications, such as sulfamethoxazole and trimethoprim Bactrim, Septra, others Anti-protozoal medications, such as paromomycin or nitazoxanide Alinia Response to medication for Blastocystis hominis varies greatly from person to person. However, in some cases, you might be referred to someone who specializes in either infectious disease or in digestive system disorders gastroenterologist. What you can do Be aware of pre-appointment restrictions. Are there other possible causes?

REEVE MOTIVACION Y EMOCION PDF

Blastocystis spp, infectie met

Maag- of buikpijn Jeuk Mensen die besmet zijn met B. Er wordt een voor deze darmparasiet specifiek stukje DNA uit de ontlasting gehaald. Dit stukje wordt vele malen vermenigvuldigd en kan zo gemeten worden. Het resultaat van die meting wordt aangegeven in cycli. Indien er in het DNA B. Risicofactoren op een besmetting met Blastocystis hominis Men raakt uitsluitend met deze parasiet besmet door in contact te komen met de ontlasting van een besmet persoon.

Related Articles