C IR OBJEKTINIS PROGRAMAVIMAS PDF

The laser driver PCB isfaulty. Main Cause The swing motor clock sensor PI20 is faulty. The saddle stitcher controller PCB is faulty. Mode ofDetection The alignment plate home position sensor does not turn on whenthe alignment motor has been driven for 0. The punch driver PCB is faulty. The saddle stitcher controller PCB isfaulty.

Author:Faejas Daigar
Country:Mauritius
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):13 April 2018
Pages:271
PDF File Size:13.25 Mb
ePub File Size:12.38 Mb
ISBN:732-7-79434-813-4
Downloads:55768
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KajitaurComment kB Size 12 Downloads 65 Views 6. Rectangle x1, y1, x2, y2. RoundRect x1, y1, x2, y2, x3, y3. Ellipse x1, y1, x2, y2. Objektai ……………………………………………………………………….. Pirmoji programa 2. Kaip atrodo Delphi instrumentai….. Spartieji mygtukai………………………………………………………………………. Forma …………………………………………. Programos redagavimo langas………………………………………………………….. Mygtukai ……………………………………………………………………………….. Tekstinis laukas Memo…………………………………………………………………. Pasirinkimo reguliatoriai 4. Jungikliai ………………………………………………………………………………..

Pasirinkimo mygtukai ………………………………………………………………….. Slinkties juosta ………………………………………………………………………. Chronometras ……………………………………………………………………. Meniu 5.

Grafiniai reguliatoriai ir metodai 6. Grafiniai reguliatoriai ……………………………………………………………………. Paveikslas ……………………………………………………………………………… 27 6. Lankas…………………………………………………………………………………………………… 28 6.

Tempimas ir numetimas …………………………………………………. Dialogo langai………………………………………………………………………… 35 8. Atidarymo langai……………………………………………………………………… 35 8. Saugojimo langai……………………………………………………………………… 36 8.

Delphi grafiniai objektai — tai formos ir reguliatoriai arba valdikliai; angl. Piktograma atrodo taip: [pic]. Bendras programavimo sistema Delphi vaizdas: [pic] Pav. Toks langas vadinamas Forma pav. Properties, pav. Event, pav. Programos redagavimo langas Tai programos redagavimo langas pav. Taigi formoje pav. Edit2, Edit3 ir t. Default — numatytasis.

String tipo duomenis. Tam naudojama funkcija IndexOf s , kurios parametras s yra string tipo kintamasis, o rezultatas — integer. Intensyvumas kinta nuo 0 iki Tai yra loginio tipo kintamasis. Formoje yra du mygtukai. Jungikliai Jungikliai angl. Jungikliai veikia nepriklausomai vienas nuo kito. Checked then Form1. Style - [fsBold]; end; procedure TForm1. Style - [fsItalic]; end; procedure TForm1. Style - [fsUnderline]; end; procedure TForm1.

Style - [fsStrikeOut]; end; 4. Pasirinkimo mygtukai Pasirinkimo mygtukai angl. RadioButton, piktograma. RadioGroup, piktograma. ItemIndex then Edit1. Items[i]; end; 4. ListBox, pav. ComboBox, pav. Slinkties juosta Slinkties juosta angl. Position ; end; procedure TForm1. Position ; end; 4. Cronometras Cronometras angl. Timer, piktograma. Meniu Meniu angl. Menu, pav. Meniu juostos angl. Menu bar vieta formose yra fiksuota, ji eina po formos pavadinimu. Meniu redagavimo langai pav.

Pirmoji matoma ekrane, antroji naudojama kaip vardas programos tekstuose. MainMenu: PopupMenu: [pic] [pic] Pav. Shape [pic] Additiomal 6. MoveTo x1, y1 ; Canvas. LineTo x2, y2 ; 6.

Rectangle x1, y1, x2, Canvas. RoundRect x1, y1, x2, y2, y2 x3, y3 [pic] [pic] 6. Ellipse x1, y1, x2, y2 [pic] 6. Lankas Canvas. Arc x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 [pic] 6. Pie x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 [pic] 6.

Chord x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 [pic] 6. Daugiakampis Canvas. Tai patogu velkant objektus pele. Procedure TForm1. LineTo x, y end; 7. Dialogo langai 8. Execute then Edit1. Coror; end; 8. Execute then Image1. FileName ; end; 8. Viskas atliekama per meniu. Миллер, Д.

Паyэл и др. Диалектика, Киев — Москва, Doberenz, T. Programmieren lernen in Borland Delphi 2. Paskalis ir Turbo Paskalis 7. Mokslo Aidai, Vilnius,

JIM KEOGH J2EE PDF

objektinis reikšmė

.

EL MAESTRO DE LAS EMOCIONES AUGUSTO CURY PDF

Struktūrinis programavimas

.

BEKSTVO OD SLOBODE PDF

Skirtumas tarp OOP ir POP

.

C945P TRANSISTOR DATASHEET PDF

Objektinis programavimas C++ VU 3BIOOC

.

Related Articles