DARVINOVA TEORIJA EVOLUCIJE PDF

Mentalne bolesnike,slepe,sakate i clanove nemackog drustva koji su imali nasledne bolesti okupio je u specijalne sterilizacione centre. Na te ljude se gledalo kao na parazite koji kvare cistotu nemacke nacije i usporavaju evolucioni napredak. Posle izvesnog vremena tajnom naredbom koja je stigla od Hitlera pocelo je i pogubljenje tih ljudi koji su vec bili izolovani od drustva. Dok je tim pokoljima nastojao da ubrza navodnu evoluciju nemackog drustva Hitler je ispunjavao i ostale uslove eugenike. Stimulisalo se radjanje dece izmedju muskaraca i zena plave kose i ociju, sto se smatralo osobinama ljudi nemacke rase.

Author:Tudal Goltinris
Country:Slovenia
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):11 June 2018
Pages:404
PDF File Size:3.60 Mb
ePub File Size:19.77 Mb
ISBN:366-6-30941-207-6
Downloads:10541
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GrotaxeLamarckova teorija evolucije J. Lamarck objavio je Po Lamarcku postoji u prirodi polagan, neprekidan proces preobrazbe vrsta. Te su promjene po Lamarcku uvijek adekvatne uvjetima sredine, a roditelji ih prenose na potomstvo. Tako su npr. Darwinova teorija evolucije Oko sred. Cuvier i dr. Schwann otkrio je U poljoprivredi se razvijala tehnika selekcije — engl.

Za obradbu i dokumentaciju svoje evolucijske teorije Darwin je, kako se vidi, imao znatno povoljniji znanstv. Uza sve to on je dugo oklijevao s izdavanjem svojega gl.

Njegova je teorija u znanosti poznata kao darvinizam. Huxley, E. Haeckel, K. Timirjazev i dr. Filogenija je po Haeckelu osnovna znanost o promjenama oblika kroz koje prolaze organizmi tijekom cijeloga svojeg razvoja.

Psiholamarkizam je utemeljio Cope i po njemu je gl. Mehanolamarkizam se razvio na osnovi nazora engl. Weismann ne priznaje nikakve druge faktore evolucije osim prirodnog odabira. Ta se teorija naziva neodarvinizam ili vajsmanizam. On smatra da je nasljedna tvar ili zametna plazma sastavljena od niza nasljednih jedinica koje su okupljene u jezgri stanice. Te mutacije nenadano proizvode nove vrste, koje su odmah stalne. Na temelju novih znanstv.

Sva su ta strujanja dala poneki doprinos razvoju biologije, ali kao evolucijske teorije imaju ugl. Fischer, J. Huxley, S. Wright, H. Muller, Th.

Dobzhansky, E. Mayr, G. Simpson, R. Goldschmidt, N. Timofejev-Resovski, N. Baza je te moderne teorije darvinizam, u koji su se, uz neke izmjene, mogli izvanredno ugraditi rezultati moderne biologije. Kao pov. Mezozoik se smatra erom gmazova, koji su osobito brojni u njegovu posljednjem razdoblju, u kredi; u kenozoiku su izumrli mnogi njihovi redovi. Potkraj trijasa pojavili su se fosili gmazova sa svojstvima sisavaca, a u juri gmazova ptica. Oni su u tercijaru bili malobrojni, ali je postojalo mnogo njihovih vrsta.

Sisavci su nastali od gmazova na temelju potpuno nediferenciranoga, prijelaznog oblika. Razradbom nekih temeljnih biol. Mutabilnost Mutabilnost je sposobnost promjene nasljednoga materijala. Osim promjena u strukturi gena genske mutacije , u stanicama se mogu pojaviti i promjene u broju kromosoma.

Tako djeluje selekcijski pritisak. U njoj djeluju osnovne sile evolucije. Procesi mikroevolucije vode stvaranju novih vrsta, odn. Specijacija je odjeljivanje i razvoj novih populacija, tj.

Naziva se i populacijska divergencija. U nastanku novih vrsta uz osnovne sile djelatne su i dodatne sile, koje djeluju dulje vrijeme. Glavni je faktor izolacija.

Genetska izolacija nastupa kao posljedica promjena u kromosomskoj garnituri ili u poretku gena. Nastanak novih vrsta kroz samu genetsku izolaciju rijedak je, ali zajedno s geogr. Nju karakterizira: 1. Osnovna je karakteristika evolucije iznad razine vrste pomicanje skupine organizama u nove adaptivne zone. Ihtiosauri su primjer evolucijske konvergencije prema ribama. Megaevolucija Megaevolucija je pojava novih biol.

Kroz tri mlrd. Megaevoluciju karakteriziraju: 1. Glavno je svojstvo org. Prirodna se pak selekcija zbiva samo na razini produkata gena. Pristupljeno

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES PDF

Darwinova teorija evolucije

To je vremenom postala svojevrsna dogma koja ne trpi bilo kakvo protivljenje. Jesu li njeni dokazi tako ubedljivi? Odgovor je - DA. Drugi dokaz protiv evolucije predstavljaju fosili. Ali to nije jedino pitanje na koje Darvinisti ne mogu da odgovore.

ACIDOSIS TUBULAR RENAL PEDIATRIA PDF

Charles Darwin

.

CURSO MESA RADIONICA PDF

Darvinova Teorija Evolucije

.

ERIC SANTNER ON CREATURELY LIFE PDF

Darvinova teorija evolucije

.

Related Articles