ENERGJIA SOLARE PDF

Faem Ne kete central sistemi i deponimit,absorbon nje pjese te nxehtesise te prodhuar,nga fusha me celula diellore parabolike gjate dites. Shikime Lexo Redakto Redakto tekstin burimor Shiko historikun. Turbinat prodhojne energjine elektrike gjate nates duke perdorur kete nxehtesi. Pamja e nje kolektori diellor qe perdoret per ngrohjen e ujit.

Author:Goltigis Durisar
Country:Kuwait
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):19 March 2013
Pages:348
PDF File Size:19.67 Mb
ePub File Size:3.66 Mb
ISBN:521-4-86836-156-8
Downloads:38375
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MoogulkisKolektoret diellor per ngrohje te ujit, Pergaditja e ujit te ngrohet, avujve. Energjia solare Marresi grumbullon nxehtesine e diellit ne lengun e ngrohet i cili qarkullon dhe i cili perdoret per prodhimin e avujve per turbinen konvencionale me avull per prodhimin e energjise elektrikete vendosur ne fund te kulles.

Ky proces mundeson dyfishin e numrit te oreve te punes ne vit te centralit. Pamja e nje kolektori diellor qe perdoret per ngrohjen e ujit. Ngrohja natyrore e hapesires. Shikime Lexo Redakto Redakto tekstin burimor Shiko historikun. Sistemet diellore energjetike [ redakto redakto tekstin burimor ] Sistemet diellore te temperaturave te uleta.

Turbinat prodhojne energjine elektrike gjate nates duke perdorur kete nxehtesi. Teknologjia e sistemit parabolik ne fillim eshte perdorur ne SHBA, dhe centrali i pare ne Europe qe punon me kete teknologji eshte ndertuar ne Spanje Andasol dhe ka fuqine e instaluar 50MW. Enrrgjia mesatar i rrezatimit te diellit ne atmosfere eshte mesatarisht 1. Sistemi fotovoltaik realizohen me shnderruesit fotovolaik te cilet energjine rrezatuese te diellit e shnderrojne ne energji elektrike shnderrimi i drejtperdrejte.

Kulla solzre ne principin e fokusit nga fusha me mija cope pasqyra ne marres i cili eshte i vendosur ne maje te kulles. Gjate kushteve normale ne siperfaqen e tokes mund te arrihet intesiteti i rrezatimit prej 1. Ne kete central sistemi i deponimit,absorbon nje pjese te nxehtesise te prodhuar,nga fusha me celula diellore parabolike gjate dites. Ky central eshte leshuar ne pune ne Nentor te vitit Pamja e nje centrale termike me kulle diellore si dhe skema e prodhimit te energjise elektrike me perdorimin e kripes se shkrire.

ISO PDF Ato mund te punojne kurdo qofte qe konsumatori te kerkoje energjiz dhe gjate territ ose gjate motit te vranet. Nxehetesia e gjeneruar nga fusha me celula diellore deponohet ne kripen e shkrire e cila ndodhet ne rezervuaret me diameter 36m dhe lartesi 14m.

TOP Related Articles.

GYPROC VOORZETWANDEN PDF

Energjia gjeotermike në përdorimin shtëpijak.

.

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA PDF

Energjia diellore, potencial i pashfrytëzuar në Kosovë

.

COMPLICACIONES PULMONARES POSTOPERATORIAS PDF

Energia solare

.

BRAS AND BROOMSTICKS PDF

Energjia solare

.

Related Articles