LEKTIRA ROBINZON KRUSO PDF

Roman je prvi puta objavljen On mu je postao verni prijatelj i sluga. Prilika za spas Krusou se javila kada je na otok pristao engleski brod na kojemu se pobunila posada. Njegova dva starija brata umrla su rano. Time se bavio nekoliko godina, a istovremeno se vodila borba u njegovoj glavi. Kruso se borio s ogromnim valovima i na kraju je ipak uspeo da se domogne obale.

Author:JoJojin Faegal
Country:Australia
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):18 February 2006
Pages:251
PDF File Size:10.73 Mb
ePub File Size:10.65 Mb
ISBN:639-1-41447-656-8
Downloads:74523
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardalarRoman je prvi puta objavljen On mu je postao verni prijatelj i sluga. Prilika za spas Krusou se javila kada je na otok pristao engleski brod na kojemu se pobunila posada. Njegova dva starija brata umrla su rano. Time se bavio nekoliko godina, a istovremeno se vodila borba u njegovoj glavi. Kruso se borio s ogromnim valovima i na kraju je ipak uspeo da se domogne obale.

Uprkos tome je ipak proveo jedno vreme u toj dolini gde je izgradio i senicu. Ta strana bila je mnogo ugodnija od one na kojoj je on boravio. Kasnije je mogao i da kuha u njima. Kruso je mislio na sve, osim na jednu bitnu stvar.

Obzirom na to da je dovao jak vetar, morao je da ostane usidren tri dana. Spustio se do obale na jugozapadnoj strani otoka i tamo ugledao hrpu ljudskih kostiju. Vreme koje je proveo s Petkom nije moglo da se uporedi s vremenom koje je proveo sam. Na koncu se pokazalo da je to Petkov otac. Otok je napustio Bez problema je dobio nazad svoje imanje pa je imao jako dobar imetak. Imanje koje je imao u Brazilu donosilo mu je dobre prihode. Petkova igra s medvedom zabavila je i nasmijala sve prisutne, a nakon toga su nastavili putovati.

Pre nego su se oslobodili i krenuli dalje na put, pobili su oko trideset vukova. Brade nije imao. Umro je

ERP 2006 BORRADOR PDF

Robinzon Kruso

Na pustom ostrvu Robinzon provodi preko 20 godina. Hteo je kada odraste da bude mornar i da putuje svetom. Svaki dan je na obali gledao brodove i mornare kako iskrcavaju robu. Jednog dana sreo je prijatelja koji se spremao na put u London. Ukrcao se i otplovio u nepoznato. Na putu ih je zahvatilo nevreme.

AMELIA ATWATER-RHODES SHATTERED MIRROR PDF

Robinson Crusoe

.

Related Articles